TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

HANOI LAW UNIVERSITY


Đăng ký tuyển sinh văn bằng hai chính quy

Nếu mới tốt nghiệp hệ đại học chính quy chưa có bằng thì chọn Giấy chứng nhận tốt nghiệp